logo

Urz膮d Miejski w Koluszkach

Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady Miejskiej
Rok 2018 - 2023

Uchwa艂a Nr IV/12/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/11/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/10/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/9/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla p贸艂nocno - wschodniej cz臋艣ci obszaru gminy Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/8/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr臋bu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/7/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2019 dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pod nazw膮 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudow臋 budynku Szko艂y Podstawowej Nr 2 i I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Koluszkach przy ul. Ko艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/6/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego na realizacj臋 zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budow臋 tunelu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/5/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Burmistrza Koluszek do realizacji zadania polegaj膮cego na z艂o偶eniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/ez.2 - GEPARD II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych dla Referatu Obs艂ugi Zamiejscowej Powiatowego Urz臋du Pracy w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/3/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zada艅 z zakresu rejestracji pojazd贸w w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/2/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie koszt贸w wynagrodzenia pracownik贸w wykonuj膮cych zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz膮dowi Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie koszt贸w wynajmu pomieszcze艅 biurowych w roku 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania bezp艂atnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatk贸w na 艣wiadczenie w formie jednego gor膮cego posi艂ku, pomoc rzeczow膮 w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/33/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia programu os艂onowego w zakresie posi艂ku dla dzieci i uczni贸w w Gminie Koluszki na lata 2019-2023.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/32/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Koluszki na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych d!a Gminy Koluszki na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/30/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Koluszki na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 Nr XLIII/30/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 艁odzi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2018 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia wykonywania zadania publicznego dotycz膮cego utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie So艂ectwa Zielona G贸ra
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zawarcia porozumienia mi臋dzygminnego pomi臋dzy Gmin膮 Koluszki a Gmin膮 Andrespol w zakresie powierzenia Gminie Koluszki wykonania zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Andrespol w m
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Statutu So艂ectwa Zielona G贸ra
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Gaik贸w Du偶y i Przanowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska pi艂karskiego zlokalizowanego na terenie przy 艣wietlicy wiejskiej w Felicjanowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
uchylaj膮ca uchwal臋 w sprawie przyj臋cia regulaminu korzystania z basen贸w zewn臋trznych po艂o偶onych na terenie dzia艂ki nr 187 w miejscowo艣ci Lisowice, gm. Koluszki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
G艂osowania imienne radnych
II sesja Rady Miejskiej w Koluszkach -3.12.2018
Wi臋cej »
G艂osowania imienne radnych
Pierwsza i druga cz臋艣膰 I sesji Rady Miejskiej w Koluszkach -19 i 21.11.2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2031
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian bud偶etu oraz zmian w bud偶ecie Gminy Koluszki na rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia dla Burmistrza Koluszek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2019 roku dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji, sta艂ych ich sk艂adu liczbowego i sk艂adu osobowego oraz zakresu dzia艂ania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Koluszkach
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7646353