logo

Urz膮d Miejski w Koluszkach

Zam贸wienia publiczne do 30 tys. euro
Rok 2018

Post臋powanie z dnia 09.01.2018
dostawa sprz臋tu informatycznego - UTM
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 15 stycznia 2018 r(og艂oszenia prasowe)
Publikacja og艂osze艅 prasowych dla potrzeb Urz臋du Miejskiego w Koluszkach.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 26 stycznia 2018 r(inspektor nadzoru)
Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru w bran偶y telekomunikacyjnej oraz elektrycznej dla 艣redniego napi臋cia na zadaniu zwi膮zanym z przebudow膮 i budow膮 dr贸g wewn臋trznych wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 w rejonie ul. Polna, Zielona, Czarneckiego w Koluszkach
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 26 stycznia 2018 r. ( tablice informacyjne strefa )
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru Wykonawcy na dostaw臋 2 tablic informacyjnych na Uzbrojenie teren贸w 艁贸dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 29 stycznia 2018 r. ( us艂ugi geodezyjne )
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru wykonawcy na wykonywanie prac i us艂ug geodezyjnych na potrzeby Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 31 stycznia 2018r. (wykonanie operat贸w wodnoprawnych)
Wykonanie operat贸w wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwole艅 wodnoprawnych.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 29 stycznia 2018 r. (dowo偶enie uczni贸w do szk贸艂)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru Wykonawcy na dowo偶enie uczni贸w do szk贸艂 z miejscowo艣ci: 艢winy, Kazimierz贸w, Wierzchy, Leosin, Stamirowice, Stefan贸w, D艂ugie, Turobowice, Katarzyn贸w, Zygmunt贸w, w II semestrze r.szk. 2017/2018.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 05 lutego 2018r. (Program ochrony 艣rodowiska)
Program ochrony 艣rodowiska dla Gminy Koluszki na lata 2018-2020 z perspektyw膮 do 2024r.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 5.02.2018 roku (sie膰 kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Koluszkach)
Zaproszenie do sk艂adania ofert na budow臋 odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w granicach pasa drogowego ulicy Granicznej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 05.02.2018 r. (dostawa sprz臋tu informatycznego i biurowego
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty na dostaw臋 sprz臋tu informatycznego i biurowego
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 6 lutego 2018 r (dokumentacja projektowa)
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow臋 ulicy Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 14 lutego 2018 roku - 艁AWECZKA STRZEMI艃SKIEGO
Zaproszenie do sk艂adania ofert na zaprojektowanie i wykonanie "艁aweczki Strzemi艅skiego w Koluszkach" wraz z zagospodarowaniem terenu wok贸艂.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 15 lutego 2018 roku (artyku艂y biurowe)
Dostawa artyku艂贸w pi艣mienno - biurowych do Urz臋du Miejskiego w Koluszkach.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 28 lutego 2018 r (o艣wietlenie boisk)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budow臋 o艣wietlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej oraz o艣wietlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 21.02.2018 roku (sie膰 kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Koluszkach)
Zaproszenie do sk艂adania ofert na budow臋 odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w granicach pasa drogowego ulicy Granicznej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 21.02.2018 roku (sie膰 kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Koluszkach)
Zaproszenie do sk艂adania ofert na budow臋 odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami w granicach pasa drogowego ulicy Granicznej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 1.03.2018 roku (O艣wietlenie Ga艂k贸w Du偶y i Ga艂k贸w Ma艂y)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budow臋 o艣wietlenia ulicznego w so艂ectwach Ga艂k贸w Du偶y, Ga艂k贸w Ma艂y Wsch贸d i Ga艂k贸w Ma艂y Zach贸d w Gminie Koluszki
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 19 marca 2018 r. ( odpady w tym wielkogabarytowe i opony) )
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru wykonawcy na odbieranie i zagospodarowanie odpad贸w, w tym wielkogabarytowych oraz opon
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 16 marca 2018 r (dokumentacja ul. Zawi艂a)
Opracowanie dokumentacji projektowej i pe艂nienie nadzoru autorskiego na budow臋 o艣wietlenia ulicznego ulicy Zawi艂ej w Koluszkach.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 16 marca 2018 r (dokumentacja so艂ectwa)
Opracowanie dokumentacji projektowej i pe艂nienie nadzoru autorskiego na budow臋 o艣wietlenia ulicznego w so艂ectwach: Kaletnik, 呕akowice - R贸偶yca, Regny, S艂otwiny.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 20 marca 2018 r. ( zamiatanie ulic )
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru Wykonawcy na mechaniczne oraz r臋czne zamiatanie ulic i chodnik贸w na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 30 marca 2018 r. (odwodnienie)
Opracowanie dokumentacji projektowej i pe艂nienie nadzoru autorskiego odwodnienia skrzy偶owania drogi powiatowej nr 2917E z drog膮 gminn膮 106252E w miejscowo艣ci Felicjan贸w.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 20.03.2018 r.
Dostosowanie istniej膮cej dokumentacji Urz臋du Miejskiego w Koluszkach, jednostek Organizacyjnych Gminy Koluszki, szk贸l i podszkoli, kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Koluszki do wymaga艅 RODO i jej wdro偶enie oraz us艂uga polegaj膮ca na pe艂nym przej臋ciu o
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 12.04.2018 r (O艣wietlenie Ga艂k贸w Du偶y i Ga艂k贸w Ma艂y)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budow臋 o艣wietlenia ulicznego w so艂ectwach Ga艂k贸w Du偶y, Ga艂k贸w Ma艂y Wsch贸d i Ga艂k贸w Ma艂y Zach贸d, w gminie Koluszki.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 6.04.2018 r (inspektor nadzoru Lisowice)
Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru w bran偶y telekomunikacyjnej oraz elektrycznej dla 艣redniego napi臋cia w ramach projektu pod nazw膮
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 13.04.2018 roku (odwodnienie skrzy偶owania)
Opracowanie dokumentacji projektowej i pe艂nienie nadzoru autorskiego odwodnienia skrzy偶owania drogi powiatowej nr 2917E z drog膮 gminn膮 106252E w miejscowo艣ci Felicjan贸w
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 18.04.2018 roku (tablice informacyjne)
Zaprojektowanie, wykonanie i monta偶 tablic informacyjno
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 20.04.2018 r.
dostawa 艂膮cza internetowego
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 24 kwietnia 2018 roku (zakup paliwa)
Sukcesywny zakup przez Urz膮d Miejski paliwa.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 27.04.2018 r.
dostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 08 maja 2018 r. ( projekt si艂owni Katarzyn贸w)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej na budow臋 si艂owni zewn臋trzrnej we wsi Katarzyn贸w
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 08 maja 2018 r. ( projekt odwodnienia boiska w Ga艂kowie)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej na budow臋 odwodnienia nawierzchni boiska sportowego LKS w Ga艂kowie Du偶ym
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 17.05.2018
dostawa sprz臋tu komputerowego - zestawy komputerowe
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 11.06.2018 roku (inspektor nadzoru OZE)
Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego bran偶y elektrycznej oraz bran偶y sanitarnej w ramach projektu "Odnawialne 藕r贸d艂a energii szans膮 rozwoju Gminy Koluszki".
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 01 czerwca 2018 r. ( dostawa mebli do 偶艂obka)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru Wykonawcy na dostaw臋 mebli do 偶艂obka w Koluszkach
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 8 czerwca 2018 r.(Projekt zadaszenie widowni)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budow臋 zadaszenia widowni przy scenie w Parku Miejskim w Koluszkach.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 08 czerwca 2018 r. (dostawa sprz臋tu AGD i w贸zk贸w sprz膮taj膮cych do 偶艂obka)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru Wykonawcy na dostaw臋 sprz臋tu AGD i w贸zk贸w sprz膮taj膮cych do 呕艂obka w Koluszkach
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 08 czerwca 2018 r. (dostawa sprz臋tu komputerowego do 偶艂obka)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru Wykonawcy na dostaw臋 sprz臋tu komputerowego do 呕艂obka w Koluszkach
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 11 czerwca 2018 r. ( oznakowanie poziome)
Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania poziomego dr贸g po艂o偶onych na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 11.06.2018 (kanalizacja sanitarna ul. Rataja w Koluszkach)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej po dzia艂kach prywatnych przy ul. Rataja w Koluszkach"
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 13 czerwca 2018 r.(inspektor nadzoru)
Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego bran偶y sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa rozproszonego systemu oczyszczania 艣ciek贸w w Gminie Koluszki.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 25.06.2018 roku (Szlak historii Koluszek)
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i monta偶 turystycznych tablic informacyjnych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie Koluszek - "Szlak historii Koluszek".
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 25 czerwca 2018 r. ( kino plenerowe w Lisowicach)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru wykonawcy na organizacj臋 kina plenerowego w Lisowicach
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 25 czerwca 2018 r. ( scena nag艂o艣nienie o艣wietlenie Lisowice))
Post臋powanie na wynajem sceny, nag艂o艣nienia, o艣wietlenia, agregat贸w pr膮dotw贸rczych, ekranu LED oraz barierek ochronnych wraz z obs艂ug膮, monta偶em i demonta偶em urz膮dze艅 na imprez臋 Rozpocz臋cie sezonu w Lisowicach
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 18.06.2018 r. (dostawa sprz臋tu po偶arniczego)
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty na dostaw臋 sprz臋tu po偶arniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Koluszki. Zadanie wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Funduszu Sprawiedliwo艣ci, kt贸rego dysponentem jest Minister Sprawiedliwo艣ci.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 29 czerwca 2018 roku (impreza artystyczna)
Us艂uga polegaj膮ca na kompleksowym zabezpieczeniu od strony techniczno - organizacyjnej przebiegu imprezy pn.: "Rozpocz臋cie sezonu w Lisowicach" w dniu 12 lipca 2018 roku.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 27 czerwca 2018 r (z艂om)
Sprzeda偶 z艂omu z obiekt贸w obj臋tych termomodernizacj膮 w ramach projektu "Zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompletn膮 termomodernizacj臋 budynk贸w z wykorzystaniem odnawialnych 藕r贸de艂 energii na terenie Gminy
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 04 lipca 2018r. (donice kwiatowe)
Zakup i dostawa 10 donic kwiatowych
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 04 lipca 2018r. (tablice informacyjne)
Zakupi i dostawa tablic informacyjnych z nadrukiem.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 10 lipca 2018 r. ( sprzeda偶 p艂yt betonowych YOMB)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru Oferenta na sprzeda偶 u偶ywanych p艂yt betonowych YOMB. Uwaga: Post臋powanie prowadzone jest przez Zak艂ad Us艂ug Komunalnych w Koluszkach
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 17 lipca 2018 r. ( sprzeda偶 drewna opa艂owego)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru Oferenta na sprzeda偶 drewna opalowego pozyskane z dr贸g gminnych. Uwaga: Post臋powanie prowadzi Zak艂ad Us艂ug Komunalnych w Koluszkach
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 09 lipca 2018 r. ( dostawa internetu)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru Wykonawcy na 艣wiadczenie us艂ugi dostawy Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Koluszki
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 09 lipca 2018 r. ( organizacja pikniku rodzinnego)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru wykonawcy na kompleksow膮 organizacj臋 pikniku rodzinnego
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 09 lipca 2018 r. ( wynajem zabawek dmuchanych )
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru Wykonawcy na wynajem zabawek dmuchanych oraz urz膮dze艅 zabawowo - rekreacyjnych dla dzieci
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 16 lipca 2018 r ( koncepcja wiaduktu)
Koncepcja programowo - przestrzenna budowy wiaduktu nad torami kolejowymi pomi臋dzy wschodni膮 i zachodni膮 stron膮 Koluszek
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 11 lipca 2018 roku (klimatyzacja - Urz膮d Miejski w Koluszkach)
Opracowanie dokumentacji projektorowej i pe艂nienie nadzoru autorskiego na budow臋 wentylacji mechanicznej z zastosowaniem systemu ch艂odzenia w budynku administracyjno - biurowym Urz臋du Miejskiego w Koluszkach.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 16 lipca 2018 roku (O艣wietlenie so艂ectwa)
Opracowanie dokumentacji projektowej i pe艂nienie nadzoru autorskiego na budow臋 o艣wietlenia ulicznego w so艂ectwach 呕akowice-R贸偶yca, S艂otwiny.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 12 lipca 2018 roku (azbest)
Usuwanie wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu gminy Koluszki
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 12 lipca 2018 r (zadaszenie widowni)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budow臋 zadaszenia widowni przy scenie w Parku Miejskim w Koluszkach.
Wi臋cej »
Post臋powanie z dnia 18 lipca 2018 r. (wyposa偶enie placu zabaw 呕艂obka)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do wyboru wykonawcy na dostaw臋 wyposa偶enia placu zabaw w 呕艂obku Miejskim w Koluszkach
Wi臋cej »
Posrepowanie z dnia 17 sierpnia 2018 roku ( 2 dostawa urz膮dze艅 do obs艂ugi sesji RM)
Post臋powanie zmierzaj膮ce do Wybory wykonawcy na dostaw臋 z monta偶em urz膮dze艅 do obs艂ugi sesji Rady Miejskiej w Koluszkach w zakresie rejestracji obrad g艂osowania oraz rejestracji obrazu i d藕wi臋ku
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7165201